צבע.png
פרוספט עוז לחיים אקדמיה.jpg
תמונה3.png

:אודותינו

"רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון; וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטילה וגוררת עוון." אבות ב, ב

תכנית "עוז לחיים" שותפה בחזון של לימוד תורה יחד עם חיי המעשה. חזון זה הוא חלק מתהליך של חזרת עם ישראל לארצו ולמולדתו חלק מתהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בו. שילוב של לימוד תורה יחד עם לימודים אקדמאיים / עבודה היא משימה לאומית חשובה, הדורשת הכנה והתרגלות לאותו שילוב
כאשר בוגר ישיבה/מכינה מסיים את לימודיו בישיבה בה גדל ועובר ללמודים אקדמאיים, הוא נדרש להקדיש מאמץ מרוכז לרכישת ההשכלה, ובו בעת לפרנס את משפחתו הצעירה ובנוסף לכך לשלם את שכר הלימוד הגבוה וכל ההוצאות הנלוות ללימודים. במצב שכזה לימוד תורה משמעותי הינו משימה קשה ביותר ורבים אינם מצליחים לשלב בין שתי משימות אלו

תכנית עוז לחיים נותנת ללומד בה דחיפה ויכולת מימוש למשימה זו. התוכנית מאפשרת לסטודנט הלומד תואר אקדמאי, לשלב יחד עם הלימוד האקדמאי לימוד תורה רציני ומעמיק, עם הקניית כלים ללמידה ממושכת בהמשך החיים שנות הלימוד באקדמיה יחד עם השנים הראשונות של תחילת הנישואין הינן חשובות ביותר לבניין הבית האישי. הם הרבה מעבר לשנות רכישת ההשכלה. שנים אלו בונות בו ובביתו את היסוד העמוק והגדול של החיים של לימוד התורה כיסוד החיים
שאיפתה של מסגרת זו היא בנייה של שיעור קומה תורני הן בצד הלימודי: גמרא ופוסקים, והן בצד האמוני מוסרי. לצד הבניין הרוחני ישתלבו הבוגרים במסגרת לימודים אקדמיים בשעות אחר-הצהריים מתוך שאיפה להצטיינות מקסימלית בתחום אותו ילמדו, ומתוך תחושת שליחות להשתלב בתפקידי מפתח במעגל העשייה בשוק הפרטי/ציבורי ולהוביל בתחומם

:מטרותיה של התכנית
•    לגדל בוגרים בני תורה, עוצמתיים בדרך של שילוב תורה ועבודה
•    לגדל אנשים אידאליסטים, שישתלבו בחיי המעשה במדינה, ויאירו את פעולותיהם ואת סביבתם באורה של תורה

 

הרב_אבינועם_הורביץ.jpg
הרב אבינועם הורוביץ
ראש הישיבה 
אביעד ורננה ראשונה173 (2).jpg
הרב שמואל הירשוביץ 
ראש הכולל